A bibliai nők ábrázolása a targumokban – a cancel culture-jelenség

 

A bibliai nők száma elenyésző a férfiakéhoz képest, és egészen elhanyagolható azoké, akik nem felelnek meg a patriarchális társadalom férfi-eszményének. De mi a helyzet a targumok-beli reprezentációjukkal?

A targumok a Héber Biblia (késő) ókori, kora középkori zsidó, arámi nyelvű bibliafordításai, bibliamagyarázatai. Egy olyan korszak termékei, amelyben a férfi vallási döntéshozóké volt a társadalmi vezető szerep, akik az élet valamennyi területét szabályozták, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A fennmaradt targumok, noha a bibliai szöveget követik, kisebb-nagyobb eltérésekkel jelzik, megváltozott az élet a bibliai korokhoz képest - a bibliai történeteket a célnyelvi szituáció(k)hoz aktualizálják. Előadásomban a targumok női aktualizációinak módozatait fogom bemutatni - női szemszögből.

Koltai Kornélia az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének habilitált egyetemi docense. A hebraisztika szakon hosszú ideje tanít targumi arámi nyelvet és szövegolvasást, a szakos curriculumban helyet kapó Tóra-targumokat (Targum Onkelosz és a palesztinai tagumok), Próféták-targumot (Targum Jonatán), és Írások targumjait egyaránt. Sok diákot ösztönöz targumi témájú szakdolgozatírásra, illetve doktori képzés keretében megvalósítandó további targumkutatásra.

Alkalmak
2022-09-30
17:00 - 18:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles