Apja, fia, unokája. Leszármazás, család és házasság az avar korban.

 

Az előadás avar kori (7–8. század) temetkezések archeogenetikai vizsgálatainak eredményeit mutatja be, különös tekintettel a temetőkben megfigyelhető – a mai ember számára akár meglepő – rokonsági viszonyokra.

A HistoGenes projekt célja, hogy az egykori települések (falvak, szállások, tanyák) népessége által használt, teljes egészében feltárt temetkező helyeket vegyen genetikai vizsgálat alá, és ne csupán kiválogatott sírokkal dolgozzon. A Kutatók Éjszakáján a Szolnok megyei Rákóczifalván előkerült 300 síros avar temető lesz a középpontban, ahol különösen sok rokonsági kapcsolatot lehetett megfigyelni. Az első alkalommal bemutatott eredmények merőben új lehetőségeket nyújtanak a társadalom- és családszerkezet megismeréséhez, és ezzel új alapokra helyezik a Kárpát-medencei népvándorlás kor kutatását.

Megőrizte-e az avar kori népesség a családszerkezet keleti, sztyeppei hagyományait a Kárpát-medencében? Hány család használt egy temetőt? Hány generációt lehet kimutatni egy falusias település temetkező helyén? Megfigyelhető-e népességcsere vagy új családok beköltözése? A fiúk vagy a lányok költöztek el családalapításkor? Hány éves korukban szültek először a nők? Volt-e többnejűség az avar korban? Újra megházasodtak-e a nők férjük halála után?  Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ a Kutatók Éjszakáján!

Alkalmak
2022-09-30
20:30 - 21:15

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles