Az egyiptomiak és isteneik

 

Az óegyiptomi istenek bemutatásán keresztül az emberi gondolkodás évezredek óta változatlan aspektusait vesszük szemügyre.

Milyen tulajdonságok mentén és hogyan formálódott az istenek természete, elsősorban is a világegyetem egyes elemeihez kapcsolódó isteneké? Mit árul el mindez arról, hogy az egyiptomi ember hogyan viszonyult az éghez, a Naphoz, a Holdhoz, a viharhoz, az áradáshoz vagy épp a sivataghoz, és milyen fogalmi rendszerben helyezte el azokat?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések körüljárása után, számos istent vizsgálva végül látni fogjuk, hogy egy egyiptomi isten „születése” mögött tulajdonképpen ugyanazok a jelentésalkotási folyamatok fedezhetők fel, mint amelyek a fogalmi metaforák mögött húzódnak.

Jasper Kata egyiptológus és kulturális antropológus, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének oktatója és az ELTE Thébai Magyar Régészeti Missziója (HAMT ELTE) TT 65 Projektjének tagja. Fő kutatási területe az egyiptomi vallás és filológia.

Az esemény a BME Építészmérnöki Karának Exploratív Építészeti Tanszékével közösen szervezett Egyiptológia ma: legújabb kutatások itthon és terepen sorozat keretében kerül megrendezésre.

A képen részlet látható Inherhau deir el-medinei sírjából (TT 359). Fotó: Jasper K.

Alkalmak
2022-09-30
18:00 - 18:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles