Boszorkányok és gyógyítók a koraújkor német dokumentumaiban

 

A korai újkor a kísérletezések és a nagy felfedezések kora volt, amikor az emberek jót és rosszat egyaránt látni véltek, így gonosz boszorkányokat is, de gyógyítókat is, akik a természet és a fennvaló erejét fordították az emberek épülésére. A kor tudománya még nem tudott pontosan diverzifikálni, még nem látták a különbségeket, ám pontos megfigyelésekkel törekedtek erre. A dr. habil Balogh F. András és dr. Nagy Rita bemutatója végigkíséri a tudományos felfedezéseket, a meglátásokat és ezek mediális megjelenítését.

dr. habil Balogh F. András egyetemi docens, az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének igazgatója, a középkort és a koraújkort kutatja, mediális jelenségek, sajtó és irodalmi kifejezési formák állnak érdeklődésének homlokterében.

dr. Nagy Rita az ELTE BTK Német Irodalom Tanszék egyetemi adjunktusa, kutatásai fókuszában a koraújkor kalendáriumok állnak, tanulmányait a sajtó forradalmának és népszerű kifejezési formáinak szenteli.

Alkalmak
2022-09-30
18:00 - 19:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles