Egy kis jelnyelvtanulás. Mik azok a siketes jelek?

 

Az ELTE BTK Magyar jelnyelv diszciplináris minorja szervezésében interaktív előadás formájában a magyar jelnyelv úgynevezett siketes jeleiről szerezhetnek ismereteket az érdeklődők.

A foglalkozást Nagyné Kiss Anna jelnyelvoktató és jelnyelvészeti elemző vezeti. Az ELTE-n szerzett diplomát alkalmazott nyelvészet mesterszakon, jelenleg a jelnyelvi tolmácsképzésben, illetve az ELTE Magyar jelnyelv diszciplináris minorja hallgatóinak tanít jelnyelvet és jelnyelvészeti ismereteket. A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetében működő Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport (korábban Többnyelvűségi Kutatóközpont) több jelnyelvi projektjének volt munkatársa.

Alkalmak
2022-09-30
17:45 - 18:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles