Hogyan kezdjünk levéltári kutatást?

 

A levéltárakban való eligazodás és egy önálló kutatás megkezdése számos kihívást rejt magában. A Történelem Segédtudományai Tanszék oktatói a középkortól az újkoron át a Kádár-korszakig bezárólag mutatják be a levéltári források jelentőségét és felhasználhatóságát különös tekintettel az online is elérhető anyagokra.

  • 16:00–16:50 Körmendi Tamás – Rudolf Veronika: Hogyan kezdjünk levéltári kutatást a középkorról?

  • 17:00–17:50 Mihalik Béla Vilmos: Hogyan kezdjünk levéltári kutatást a kora újkorról?

  • 18:00–18:50 Fóris Ákos: Hogyan kezdjünk levéltári kutatást a dualizmusról és a Horthy-korszakról?

  • 19:00– 19:50 Ring Orsolya: Hogyan kezdjünk levéltári kutatást az államszocializmus időszakára?

Fóris Ákos a Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi tanársegéde és a Clio Intézet munkatársa, kutatási területe Magyarország története a második világháborúban különös tekintettel a magyar megszálló csapatok tevékenységére.

Körmendi Tamás a Történelem Segédtudományai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, kutatási területe az Árpád-kori magyar történelem, a középkori történetírás, valamint a középkorkutatás segédtudományai különös tekintettel a heraldikára.

Mihalik Béla Vilmos a Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi adjunktusa és az ELKH BTK TTI tudományos főmunkatársa, kutatási területe a 17-18. századi magyar és erdélyi egyház-és társadalomtörténet.

Ring Orsolya Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi adjunktusa és az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa, kutatási területe a társadalomtörténet, a számítógépes társadalomtudomány, szövegbányászat, 20. századi színháztörténet és az elitkutatás.

Rudolf Veronika a Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi tanársegéde, kutatási területe az Árpád-kori külpolitika különös tekintettel a Magyar Királyság 13. századi cseh és osztrák kapcsolataira.

Alkalmak
2022-09-30
16:00 - 19:50

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles