Interaktív nyelvi játékok

 

Ismerkedj meg az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tudományos diákműhelyeivel!

Mi az a tudományos diákműhely és miért érdemes csatlakozni hozzá? Játékos programunkon változatos feladatokon keresztül lehet bepillantást nyerni a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tudományos diákműhelyeinek működésébe, különféle kutatási és egyéb programjaiba.

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez kötődő Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör szervezeti felépítése a hallgatók rendkívül szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti érdeklődése eredményeként sajátos. A tudományos diákkört az egyes nyelvtudományi területek mentén szerveződő hallgatói műhelyek alkotják. A diákkör támogatja, összefogja, koordinálja, továbbá kari és országos szinten – különösen is a kétévenkénti országos megmérettetésen (OTDK) és annak előkészítésében (kari TDK) – szervezi és képviseli a tudományos műhelyeket. A diákkör műhelyei az egyetemi polgárok és az érdeklődők számára minden tanévben bemutatkoznak az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében.

Bemutatkozó műhelyek:

  • Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

  • Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely

  • Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

  • Finnugrisztikai Diákműhely

  • Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely

  • Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

Alkalmak
2022-09-30
20:30 - 22:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles