Kapuk a Túlvilágra – a budapesti zsidó temetők egyiptizáló síremlékei

 

A hazai funerális építészet különleges szegmensét alkotják azok az egyiptizáló síremlékek, amelyek két budapesti sírkertben: a Salgótarjáni és a Kozma utcai zsidó temetőben találhatók. A 19–20. század fordulóján emelt impozáns családi mauzóleumok és síremlékek tervezése többnyire a kor jeles építészeihez köthető. Bár a síremlékek jól beilleszthetők a külföldről már ismert párhuzamok közé, néhány esetben teljesen egyedi dekorációs motívumot tartalmaznak.

Az előadás ismerteti a sírművészet e jelentős művészet- és kultúrtörténeti, illetve műemléki értékkel bíró csoportját és betekintést enged az egyiptománia magyarországi építészetre gyakorolt hatásába, valamint a mögötte rejlő kulturális és társadalmi háttérbe. Nem utolsósorban pedig arra keresi a választ, hogy a budapesti egyiptizáló síremlékekhez társítható-e szabadkőműves kötődés és jelentéstartalom.

Az előadást Fullér Andrea, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Egyiptológia Doktori Programjának hallgatója, a Szépművészeti Múzeum külső munkatársa tartja. Fő kutatási területe az egyiptomi művészet, valamint a magyarországi egyiptománia építészeti és iparművészeti emlékei.

Az esemény a BME Építészmérnöki Karának Exploratív Építészeti Tanszékével közösen szervezett Egyiptológia ma: legújabb kutatások itthon és terepen sorozat keretében kerül megrendezésre.

A képen botfai Hűvös József családi mauzóleuma látható. Kozma utcai izraelita temető. Fotó: Fullér A.

Alkalmak
2022-09-30
16:00 - 16:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles