Más világ

 

Egyre sürgetőbbé válik az igény, hogy újragondoljuk a természethez, a másik emberhez, a közösséghez való viszonyunkat. De vannak-e újfajta vízióink? El tudjuk-e egyáltalán képzelni ezt a másfajta társadalmat? És honnan kellene elindítani a változást: az egyéntől, a (még megmaradt) közösségektől vagy a politikai színtértől?

Ezeknek a kérdéseknek egy-egy szeletét járják végig az ELTE BTK Filozófiai Intézete által rendezett előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések.

15:30-16:45 FIÓKA workshop: Máshol más a helyes?

Vajon vannak kultúrákon átívelő erkölcsi értékek, melyeknek minden embernek meg kell felelnie? Még ha igennel is válaszolunk a kérdésre, nehézséget okozhat ezeknek a megállapítása. Előfordulhat, hogy nem minden erkölcsi érték ebbe a kategóriába esik? Ezalatt a 75 perces workshop alatt különböző gondolatkísérletek segítségével ehhez hasonló kérdések felderítésére törekszünk majd. Célja az erkölcsi relativizmushoz kapcsolódó aktuális gondolkodásunk és megérzéseink nagyító alá helyezése, miközben a ma népszerű filozófiai álláspontokba is betekintést nyerhettek. A workshopot az erkölcsfilozófia iránt érdeklődő alapszakos hallgatóknak ajánljuk.

 17:45-18:15 Ruzsa Ferenc előadása

 18:15-18:45 Gregor Anikó előadása

 18:15-19:15 Lányi András előadása

19:30-20:45 Hogyan máshogy?

Miközben egyre több ember fordul segítő szakemberekhez, és válik egyre tudatosabbá és önreflexívebbé a saját lelki nehézségei kezelésében, úgy tűnik, a másokhoz való spontán kapcsolódás és a közösségi létezés egyáltalán nem vált könnyebbé. Miért lehet ez? Milyen modellek alapján képzeljük el az emberek egymáshoz és a közösséghez való viszonyát, a világban betöltött helyüket? És vajon el tudjuk képzelni másként is?

Vendégek:

  • Czabán Samu (PhD hallgató, ELTE ÁJK)

  • Kékesi Balázs  (Tan Kapuja Buddhista Főiskola, PhD)

  • Kiss Kata (PhD hallgató, PTE)

Moderál: Horváth Bence, a 444 újságírója

21:00-22:15 Demokratikus víziók, demokratikus innovációk

Politikafilozófiai közhely, hogy a képviseleti demokrácia lényegében azóta válságban van, hogy a második világháború után a világ jelentősebb részein el tudott terjedni. De milyen lehetséges válaszokat találhatunk erre a válságra? Milyen más intézményrendszereket kellene használnunk közös ügyeink intézésére? Milyen értékeket kellene a döntéshozatali eljárásainknak megvalósítaniuk? Milyen innovációkra lenne szükségünk ezeknek a megvalósításához? Mi lenne a közösség tagjainak – szavazóknak, politikusoknak  – a szerepe egy jobban berendezett demokráciában? Hogy nézne ki a közbeszéd, lennének-e kampányok, politikai reklámok, és ha igen, milyenek lennének egy, a ma ismerteknél jobb demokráciában? 

Vendégek:

  • Miklósi Zoltán filozófus (egyetemi docens, CEU Politikatudomány Tanszék) 

  • Szilágyi Emese jogász (tudományos munkatárs, TK JTI) 

  • Unger Anna politikatudós (egyetemi docens, ELTE TÁTK) 

Moderál: Mráz Attila politikafilozófus (egyetemi adjunktus, ELTE Filozófia Intézet) 

A beszélgetés az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj támogatásával valósul meg (ÚNKP-22-5-ELTE-1136, “A politikai reklám etikája demokratikus választási kampányokban”).

Alkalmak
2022-09-30
15:30 - 22:15

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles