Virtuális séták Triesztben – A város és kultúrája

 

Egy város keresi önmagát. Trieszt, 1860-1954 című könyv szerzője sétára hívja Önt Svevo és Joyce városába.

Trieszt a 19. század végére az Osztrák-Magyar Monarchia negyedik legnagyobb városa, legfontosabb kikötője lett. A Mediterrán térség kapujában, civilizációk, etnikumok kereszteződésében az olasz többségű, és egyre jelentősebb szláv lakossággal is rendelkező, soknemzetiségű városban érvényes a vallási, etnikai tolerancia, a katolikusok, protestánsok, zsidók, görög-keletiek, szerb-ortodoxok és mások egyaránt a város tevékeny polgárai.

A nagyarányú gazdasági fejlődés, a jobb munka- és életlehetőségek a 19. század második felében, a 20. század elején számos további betelepülőt vonzanak, a nagyobb közösségek őrzik ugyan eredeti identitásukat és kultúrájukat, ugyanakkor kialakul a trieszti kultúra is. Olyan alkotók működtek itt, mint Italo Svevo, Umberto Saba, vagy az angol James Joyce. A város 20. századi történelme nem nélkülözte a drámai, tragikus eseményeket sem. Ezt a várost és kultúráját mutatja be az előadás a város emblematikus helyein keresztül.

Dr. Fried Ilona az ELTE BTK professzor emeritusa, tudományterülete a modern olasz kultúra, irodalom, színház. Rendszeresen ad elő magyar és nemzetközi konferenciákon, vendégprofesszorként kurzusokat tartott olasz egyetemeken, valamint nemzetközi italianisztikai konferenciákat szervez. Mintegy 300 közleménye jelent meg Magyarországon és külföldön, a legfontosabbak között: Emlékek városa - Fiume 2001, Fiume. Città della memoria, 2005, Il Convegno Volta sul teatro drammatico. Roma 1934. Un evento culturale nell’età dei totalitarismi, 2014, Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában, 2016, Egy város keresi önmagát. Trieszt, 1860-1954, 2021.

Alkalmak
2022-09-30
19:00 - 20:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles