Miként neveljünk kutatókat?

 

Örömmel tudatjuk, hogy a Tudományos Mecenatúra Pályázat támogatásával megjelent a LANGUAGES, INCLUSION, CULTURES AND PEDAGOGY: RESEARCH AND GOOD PRACTICES c. kötetünk a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat könyveként: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/

A kötet ismertetése rendhagyó módon történik, a tanulmányok tématerületeinek és felhasználhatóságának oldaláról közelítünk. Segítséget nyújtunk a szakdolgozatíróknak, publikálóknak, felelevenítve az irodalomkutatás módszertanát és a hivatkozások gyakorlatát.

Bemutatunk egy pár publikációs stratégiát.

Két nagy kutatási területet járunk körül:

·         az egyik a nyelvek és kultúrák

·         a másik az inkluzív nevelés témaköre.

Az előadás második részében egy jelenleg folyó kutatásba nyerhetünk bepillantást:

Tapasztalatok a gyermekkori digitális nyelvoktatás területén

A digitális eszközökkel támogatott korai idegennyelv-oktatás kutatási projekt (2021–2025, ELTE-TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék és MTA) a digitális oktatásra való kényszerű átállás hatását vizsgálja a koronavírus járvány idején.

Az egyik kérdésben arra keressük a választ, hogy milyen módszertani eszközök álltak és állnak az idegennyelv-tanárok rendelkezésére a járvány előtt, alatt és után. A kutatási kérdések egyebek mellett azzal a tézissel is foglalkoznak, hogy a pandémia alatt kifejlesztett digitális innovatív módszerek, ismeretek és tapasztalatok miként forgathatók vissza, építhetőek be a személyes jelenléti oktatásba is, ami pozitív változást eredményezhet az oktatásmódszertan területén. A vizsgálatok a tapasztalatok, nézetek és attitűdök meghatározására irányulnak, illetve arra, hogy ezek hogyan bővítették a nyelvoktatók módszertani repertoárját, és milyen mértékben befolyásolják pedagógiai kompetenciájukat. Az első kutatási szakaszban 2021-22-ben egy kérdőíves vizsgálatot folytattunk, pedagógusokat (N=703) kérdeztünk a témában. Az előadásunkban a kezdeti eredményeket mutatjuk be.

Alkalmak
2022-09-30
16:00 - 17:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles