Viselkedési modellek alkalmazása a szakképzési intézményvezetésben

 

Kutatásom célja kiemelni hét viselkedési modell kulcsfontosságú feltételezéseit és elemeit, azok egyes szervezeti szintekhez kapcsolódását, és bemutatni a hét modell közötti kapcsolatokat. Az elméleti keretek meghatározása után empirikus vizsgálatot végzek az intézményvezetői szintre vonatkozóan is a pedagógusi elvárások felmérésével.

A kutatási kérdés ezek után a következő: Hogyan, milyen módon és mértékben érvényesülnek a viselkedési közgazdaságtan modelljeinek egyes elemei a szervezeti tervezés és döntéshozatal különböző vezetői szintjein? Korábbi sejtések megfogalmazása után – a kutatási célnak megfelelően – a vezető stílusára összpontosítva hét hipotézist vizsgáltam meg.

A témával ismerkedéshez elolvasható vonatkozó irodalom: Horváth Endre: A vezető stílusa - Viselkedési modellek alkalmazása a szakképzési intézményvezetésben, International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 5. (2020). No. 3 DOI: 10.21791/IJEMS.2020.4.x, https://ilias.gdf.hu/ilias.php?ref_id=92606&obj_id=45450&cmd=downloadFile&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=fm&baseClass=ilLMPresentationGUI&file_id=il__file_149918.

További információk vendégeinknek:

Alkalmak
2021-09-24
18:00 - 18:50

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő