A régi paraszti gazdaságok mai haszna (alkalmazd őseid tudását)

 

A hagyományos paraszti gazdaságok olyan évszázadok alatt kialakult gazdálkodási formát képviseltek a maguk idejében, amelyek a jelen korok fogalmi meghatározásai szerint önellátó, fenntartható, környezetkímélő és körkörös gazdaságot jellemző készségeket birtokoltak. A paraszti gazdaságok azonban a termelés hatékonysága tekintetében lényegesen elmaradtak a jelenkorok tömegtermelését biztosító intenzív mezőgazdaság teljesítményétől. Mára az agrárium minden szereplőjében tudatosult, hogy az klasszikus értelembe vett intenzív gazdálkodás a talajt, felszíni vizeinket, és számos más erőforrást túlhasznál, emellett jelentős környezeti terheléssel jár ezért a szakemberek keresik azokat az utakat, amelyek a modern korok igényeit kielégítve a termelés hatékonyságának növelése mellett képesek választ adni ezekre a problémákra. Az előadás a kisgazdaságok és hobbi kertészek számára kíván választ adni azokra a kérdésekre, hogy a hagyományos paraszti gazdaságok által évszázados tapasztalatok alapján alkalmazott jó gyakorlatok alapján hogyan lehet a gazdálkodást úgy alakítani, hogy az költséghatékony, fenntartható és a körkörös gazdaság irányába mutató legyen.  E kérdések mellett pedig a hagyományos paraszti tudásbázisra alapozva az előadás alatt megvillantásra kerül néhány olyan módszer, amely a klímaváltozás okozta problémákra ad kézzelfogható, könnyen megvalósítható és költséghatékony választ.

Alkalmak
2022-09-30
18:30 - 19:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles