Az öv, ami összeköt – az avar kori társadalom és hálózatai

 

A régészeti kutatás nem az egyes leletek, tárgyak után érdeklődik, sokkal inkább a tárgyak mögött rejtőző kultúrákról és társadalmakról alkot képet az érdeklődőnek. Ennek eszköze, hogy a tárgyak együtteseit és azok összefüggéseit vizsgáljuk, így fejtve meg azokat a szimbólumokat, jeleket, amelyeken keresztül egy-egy történeti kor embercsoportjai elhelyezték magukat a világban. Ma a régészet egyre inkább képes arra, hogy egyszerre nagy adattömegeket kezeljen, és ezáltal hosszú időszakok és nagy területek történeti folyamataira nézve vonjon le következtetéseket: ennek eszközei a különböző statisztikai módszerek. Előadásunkban egy ilyen kutatást mutatunk be. A késő avar kori (Kr. u. 7. század vége–9. század eleje) férfiak övdíszei olyan hálózatot alkotnak, amelyből számos érdekes következtetést vonhatunk le a korszak politikai és társadalmi erőviszonyaira, kultúrájára nézve. Eközben nem kevésbé érdekes maga a módszer, a hálózatelemzés sem, amely mai világunk működésének megértésében is nagy segítségünkre van.

Alkalmak
2021-09-24
18:30 - 19:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles