Fából vaskarika, avagy hogyan lesz Koszovónak nemzeti hadereje

 

Az 1998–1999-es fegyveres konfliktust követően sem az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) „átalakításával” 1999-ben létrehozott Koszovói Védelmi Hadtest, sem az annak 2008-as felszámolásával párhuzamosan létrehozott Koszovói Biztonsági Erő nem rendelkezett katonai mandátummal. A nemzeti haderő felállítása Koszovóban nem új keletű elképzelés, de a nemzetközi közösség feltételei szerint ehhez szükséges alkotmánymódosítást a koszovói szerb kisebbség támogatása hiányában nem lehetett megvalósítani.

Egyrészről természetes törekvésnek tekinthető, ha egy szuverén állam a területének védelméről gondoskodni kíván. Másrészről Koszovó esetében figyelembe kell venni, hogy máig érvényben van az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999 júniusában kelt 1244. számú határozata, amely a háborút követően a jugoszláv és szerb katonai, rendőri és félkatonai erők Koszovóból történő kivonása mellett valamennyi koszovói albán fegyveres csoport lefegyverzéséről és nemzetközi katonai jelenlét (a NATO KFOR missziója) telepítéséről rendelkezett.

Előadásomban azt a koszovói háború lezárásával kezdődő folyamatot szeretném végig követni, amelynek eredményeként – a fenti alapvető ellentmondás feloldása nélkül – 2018 decemberében mégiscsak megkezdődött a koszovói nemzeti haderő felállítása. Ki szeretnék térni továbbá a haderőfejlesztés tervezett menetére, eddigi eredményeire, valamint az átalakítási folyamat biztonsági helyzetre gyakorolt széles körű hatásainak ismertetésére is mind Koszovó, mind a nyugat-balkáni régió vonatkozásában.

A Campusra történő belépéshez személyi igazolvány szükséges!

Alkalmak
2021-09-24
20:00 - 20:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles