Társasági részesedések a hagyatékban – Régi és új megoldások

 

Az előadás keretei között arra a kérdésre keressük a választ, miképp lehet örökölni egy társasági részesedést, továbbá mi történik a gazdasági társasággal, amennyiben valamelyik tagja elhalálozik. Társasági részesedésnek nevezzük a közkereseti társaságbeli és betéti társaságbeli társasági részesedést, a korlátolt felelősségű társaságbeli üzletrészt, valamint a részvénytársaságbeli részvényt. A gazdasági társaság tagjának halála nemcsak az öröklés megnyílása folytán az öröklési jogban fontos kérdés, hanem egyes társaságoknál azoknak a megszűnését is maga után vonhatja.

A cél annak bemutatása, hogy a társasági jog és az öröklési jog, ez a két, alapvetően eltérő természetű jogviszonyokat szabályozó jogterület, miképp kerülhet szimbiózisba egymással, milyen szinergiák hatják át egymást, és mely kérdések azok, amelyek miatt nehézségekbe ütközhet a jogalkalmazó. Az öröklési jognak és a társasági jognak számos kapcsolódási pontja van, amelyeket egymás mellé téve fog kirajzolódni az egész, ahogy a mozaikkövek is kiadják a teljes képet.

Alkalmak
2021-09-24
14:45 - 15:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles