A 360 éves Váradi Biblia kalandos története

 

Az ún. Váradi Biblia a Károlyi Gáspár által készített első teljes magyar bibliafordítás, a Vizsolyi Biblia ötödik, javított kiadása. Nyomtatását hosszas előkészületek után 1658-ban kezdte meg Váradon – a szakmai felkészültségéért nemességgel és beszédes címerrel megajándékozott – Szenci Kertész Ábrahám. A várost 1660 nyarán azonban elfoglalta a török, a nyomdafelszerelés és az elkészült részek csak kalandos úton menekültek meg, így a munkát Kolozsvárott sikerült befejezni. 

Újabban derült arra fény, hogy a fennmaradt példányok élén többféle, eltérő szedésű címlap található, a módszeres vizsgálat pedig számos érdekes, szép és kevésbé látványos kéziratos címlapot is a felszínre hozott. A betűtörténeti kutatások eredményeinek felhasználásával sikerült ezek készítési idejét, helyét, körülményeit megállapítani. A címlappótlások, kiegészítések – a pazar kötésekkel együtt – a Váradi Biblia több évszázados megbecsültségét mutatják, nem egy esetben a kötetek egyéni sorsába engednek bepillantást. 

Az előadó:

Perger Péter 1998 óta dolgozik az Országos Széchényi Könyvtárban, a Régi Magyarországi Nyomtatványok című retrospektív nemzeti bibliográfia szerkesztésével foglalkozó kutatócsoportban. Kutatási témája a XVII–XVII. századi nyomdászattörténet. Doktori dolgozata a nemzetközi jelentőségű betűmetsző és tipográfus, Tótfalusi Kis Miklós betűhagyatékénak további használatával foglalkozott. Részt vesz az összes 1801 előtti magyarországi nyomda teljes készletének feltérképezést célzó kutatássorozatban. Ennek 1701 előtti időszakra vonatkozó anyaga már publikálva is hozzáférhető. 

Alkalmak
2021-09-24
16:00 - 16:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles