Egy töredék anatómiája – Az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport ELKH előadásai

 

Kutatócsoportunk „boncmesterei” szeretettel mutatják be Önöknek a tárgylemezeikre került töredékeket! Várjuk Önöket, ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megtalálni egy középkori misekönyv összetartozó darabjait, milyen lehetett Bonfini Tizedeinek díszkódexe, és mi vezetett a pusztulásához, ha szeretnék látni, hogyan írtak eleink magyar nyelven Szabács viadaláról vagy hogy milyen könyveket tartalmazott egy különlegesen illusztrált késő középkori könyvjegyzék. És vajon mit keresnek az apró rajzok egy 19. századi prédikációtöredékben, és mit álmodott IX. Piusz pápa 1848-ban? 

Az előadások után a töredékeket eredetiben is megtekinthetik. 

17.00–17.20 Hende Fanni: Irkafirkák vagy fogódzók? Egy nyomozás története 

Az előadásban bemutatjuk, hogyan nyomozható ki egy ismeretlen eredetű töredék története a kutatócsoport szisztematikus kódextöredék-feltáró munkájának köszönhetően. 

17.20–17.40 Korondi Ágnes: Magyar nyelvű töredékek az Országos Széchényi Könyvtárban 

Az Országos Széchényi Könyvtár három, izgalmas magyar nyelvű szövegeket tartalmazó töredékét fogom bemutatni: a Mátyás király Szabács váránál a törökök fölött aratott győzelmét megéneklő Szabács viadalának kéziratát, a zenetörténeti és nyelvtörténeti szempontból egyaránt érdekes Zsigmond-kori töredéket és a csíziót, imádságokat és gyónáshoz segítséget nyújtó tízparancsolatot, bűnjegyzéket tartalmazó, a pálos eredetű Peer-kódexből származó töredéket. 

17.40–18.00 Orsós Julianna: Eco után szabadon: Egy késő középkori könyvlista mámora 

Előadásomban egy illusztrált, 15. század végi könyvlistával ismertetem meg az érdeklődőket. Utánajárunk, milyen céllal készülhetett, milyen művek szerepelnek rajta, honnan érkezett a Magyar Királyság területére, és milyen szokatlan módon került rá egy nem mindennapi díszítés. 

18.00–18.20 Zsupán Edina: Bonfini-töredékek – egy királyi kódex sorsa és a 16. századi aktuálpolitika 

Antonio Bonfini történeti műve a későközépkori magyar történelem legfontosabb forrása. A mű királyi díszpéldányából csupán néhány töredék maradt fenn. Az előadás a töredék érdekességeit mutatja be, s kitér a díszkódex és általában a mű kéziratos példányai szomorú sorsának lehetséges okaira is. 

18.20–18.40 Bárány Zsófia – Klestenitz Tibor: A sajtótörténeti töredékek sokszínűsége  

Előadásunkban annak bemutatására vállalkozunk, miként értelmezhetjük a sajtótörténet vonatkozásában konkrét példák segítségével a töredék és töredékesség fogalmait. 

18.40-19.00/19.30: kiállított töredékek megtekintése 

Az előadók rövid bemutatkozása: 

Hende Fanni – történész, a Fragmenta Codicum Műhely tagja 

Korondi Ágnes – a Fragmenta Codicum Műhely tagja 

Orsós Julianna – történész, a Fragmenta Codicum Műhely tagja 

Zsupán Edina – filológus, a Fragmenta Codicum Műhely tagja 

Bárány Zsófia – történész, a 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhely tagja 

Klestenitz Tibor – történész, a 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhely tagja 

Alkalmak
2021-09-24
17:00 - 19:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles