A tumorkutatás modern módszerei-eszközei

 

A sejtélettani reakciók és azok indukálhatósága (pl. a sejtek mozgási képessége) meghatározó jelentőséggel bír a biológiában és a gyógyászatban egyaránt. Az új élet keletkezése, a megtermékenyítés is a hímivarsejt irányított mozgásán, a kemotaxison alapul, de más, a mindennapi élet szempontjából fontos élettani és kórtani folyamat (pl. gyulladás, tumorok áttétképzése) hátterében is kitüntetett sejtcsoportok kitapadása, elmozdulása áll.

(i) A előadás bevezetőjeként az érdeklődők a sejtmozgás folyamatát kiváltó és irányító mechanizmusok sokszínűségével ismerkedhetnek meg, képet kapva az emberi szervezet nagy hányadát kitevő, mozgásra képes sejt-csoportok feladatairól az egészséges és beteg szervezetben. (ii) Ezt követően a sejtmozgás jelentőségét és az azt befolyásoló molekuláris szintű mechanizmusok összetettségét ismerik meg a tumorok kialakulása során. Az előadók a daganatos sejtek egyes vizsgálati módszereiről adnak rövid áttekintést, bemutatva a daganatos sejtek jellemzésére használt modern módszereket (pl. áramlási citometria, impedimetria, holografikus mikroszkópia, high-content imaging). (iii) Fenti ismertetés alapján a hallgatóság betekintést kap a daganatos sejtek sejtélettani reakcióit (pl. sejtadhézió, sejtmozgás, apoptózis) befolyásolni képes egyes tumor-ellenes gyógyszerek kutatásának gyakorlatába, valamint az ú.n. célzott gyógyszercélbajuttatás elméletéről és főbb eredményeiről is rövid összefoglalást kap. (Az előadók a "Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése" NVKP_16-1-2016-0036 című NVKP konzorciális kutatási program résztvevői, a kutatás eredményességéhez több PhD és TDK hallgató munkája is hozzájárul) Az előadásokat követően igény szerint, 3X5 fő részére, rövid ismertetővel egybekötött laborbemutatót is tartunk.

Alkalmak
2022-09-30
17:00 - 18:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles