Patológia a Kor szellemében! Múlt-Jelen-Jövő! - For Pathology-with the Times! Past-Present-Future!

 

Az életről alkotott orvosi modell az időben formálódik, ennek megfelelően változik a patológus szerepe a klinikai döntésalkotásban. A kórboncolástól indult halál utáni diagnózisalkotást kiegészítette a vértelen ambulanter végzett mintavételekből nyert szövetek vizsgálata, amit a patológus a betegségek prediktív elemzésére használ. Előadásunkban röviden kívánjuk bemutatni szakmánk múltját, jelenét és jövőjét, illetve lehetőséget biztosítunk egy kórboncterem megtekintésére, ahonnan a gyermekágyi lázat már senki sem viszi haza. (A programot kizárólag 16 év feletti személyek látogathatják!) The medical model of life is formed over time, so is the role of the pathologist in clinical decision-making changes as well. The post-mortem diagnosis, which started with the autopsy, was complemented by the examination of tissues obtained from bloodless, out-patient sampling, which uses the knowledge of the pathologist for the predictive analysis of diseases. In the presentation, we will briefly present the past, present and future of our profession and we will provide an opportunity to see an autopsy room, from which no one takes post-partum fever home.

(The program can only be visited by people over 16 years old)

Alkalmak
2022-09-30
18:30 - 19:00
2022-09-30
19:30 - 20:00

Also for foreigners

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles