Rokonok akkor és most - Móricz Zsigmond Rokonok című regényének adaptációi

 

Móricz Zsigmond egyik legismertebb regénye a Rokonok (1932), melynek két adaptációja is született: 1954-ben Máriássy Félix, 2006-ban pedig Szabó István vitte vászonra a szóban forgó regényt. Tervezett előadásomban először röviden áttekintem, hogy a nevezett adaptációk mely összetevőit, karakterjegyeit emelik át, hagyják ki, hangsúlyozzák, vagy szorítják háttérbe a Rokonoknak, illetve, hogy milyen főbb stiláris sajátosságok jellemzik a megfilmesítéseket. Ezt követően azt vizsgálom, hogy a két adaptáció eltérő sajátosságai, megfilmesítési preferenciái milyen társadalmi, filmtörténeti és (főként az 1954-es változat esetében) politikai folyamatokkal kapcsolhatók össze. A 2006-os adaptációval kapcsolatban pedig felmerül egyfelől az a kérdés, hogy a rendszerváltás után 16 évvel miért tartja aktuálisnak Móricz regényét Szabó István, másfelől, hogy a 2000-es évek társadalmi és filmtörténeti kontextusának hatása milyen filmnyelvi és stiláris megoldásokat eredményez a Szabó-adaptációban. Mivel a tervezett előadás elsődleges célja az eltérő adaptációk összehasonlítása, így Móricz regényének poétikai sajátosságaiból és a Rokonok gazdag recepciójából elsősorban azok a szempontok kerülnek szóba tervezett előadásomban, melyekre a megfilmesítések ráirányítják a figyelmet. A program az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelméleti Tanszék szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2022-09-30
20:00 - 20:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles