’WeAreUnited…’(?) – A bizalom szerepének vizsgálata az EU-s védelmi projektekben

 

Vajon kimutatható-e a bizalom, mint sajátos társadalmi erőforrás szerepe az utóbbi évek biztonsági kihívásaira európai uniós válaszként létrehozott védelmi projektek terén? Az új évezred második évtizedének közepére számos olyan globális, illetve regionális esemény történt, melyek Európa számára jelentős kihívásként merültek fel, s ösztönzőleg hatottak abba az irányba, hogy a térség védelmi kapacitásainak fejlesztésével reagáljon a változó biztonsági környezetre. Az előadás keretében arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk: kimutatható-e a bizalom mint sajátos társadalmi erőforrás szerepe a kihívásokra adott válaszok egyik intézményi formája; a védelmi projektek tekintetében. A prezentációban röviden felvázoljuk a téma koncepcionális hátterét, majd a módszertani keretek ismertetését követően a kutatás főbb eredményeit mutatjuk be, végül rámutatunk a kooperáción alapuló bizalom lehetséges megnyilvánulására. A program az SZTE BTK Szociológia Tanszék szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2022-09-30
17:00 - 17:30

Also for foreigners

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles