Gravitációs hullámok

 

Az általános relativitáselméletben jelentek meg először azok az objektumok, amelyeknek olyannyira erős a gravitációs mezőjük, hogy a téridőnek egy tartományából még a fény sem tud távozni. Ez a tartomány a fekete lyuk. A kettős rendszert alkotó fekete lyukak egymás körüli keringése folytán a téridőben jelentős görbületi torzulások lépnek fel, amelyek hullámszerűen tovaterjednek. Technikai eszközeink azonban csak nemrégiben tették lehetővé e gravitációs hullámok méréseit. Továbbá kimutatható gravitációs hullámokat nemcsak fekete lyuk kettős rendszerek hozhatnak létre, hanem neutroncsillagok alkotta kettősök is. Az előadás célja a gravitációs hullámok keletkezésének és azok mérésének szemléletes bemutatása, kitérve a megfigyelésekből levonható következtetésekre. A program az SZTE TTIK Fizikai Intézet szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2022-09-30
20:00 - 20:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles