Mozaikok a Sulpicius archívum eljárási okiratainak köréből

 

Az előadás keretében a Kr. u. I. századból származó okiratok alapján nyerhetünk bepillantást Itália mindennapi jogéletébe (law in action). 1959-ben egy autópálya nyomvonalának kialakítása során Pompeji közelében egy collegiumi épület romjai kerültek a felszínre, amelynek egyik étkezőhelyiségében a régészek számos jogi tartalmú viaszostáblát (tabulae ceratae) fedeztek fel. Ezen okiratok egy – a Kr. u. I. században Puteoliban (a mai Puzzuoli) működő – bankház irattárához tartoztak (ún. Sulpicius archívum). A nápolyi professzor, Giuseppe Camodeca e dokumentumok kritikai apparátussal ellátott szövegkiadását 1999-ben jelentette meg. Az előadás keretében alapvetően a Sulpicius archívum ún. vadimonium-okiratai kerülnek bemutatásra. A „perenkívüli” vadimonium-megállapodásoknak a lényege az volt, hogy az egymással jogvitában álló felek szerződésben megállapodtak abban, hogy egy meghatározott helyen és időpontban megjelennek abból a célból, hogy megkíséreljék egyezség útján rendezni a jogvitájukat, ennek sikertelensége esetén pedig a peres eljárás megindítása céljából – minden nehézség nélkül – lehetőséget nyissanak a perbehívás (in ius vocatio) eljárási cselekményének a megtételére. A program az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2021-09-24
18:00 - 19:00

Also for foreigners

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles