A Szociológiai Intézet kutatásai III. Összekapcsolódás

 

A Szociológiai Intézet III. blokkjában az összekapcsolódás fogalmát érintő kutatási kérdések merülnek fel olyan területeken, mint a nemzet, a munkahely vagy a személyes kapcsolatok.

ELŐADÁSOK

18:45-19:00
Sik Endre: A nemzeti konzultáció

Sok nemzeti konzultáció technológiájának elemzése alapján kijelenthető, hogy ezek az akciók nem tekinthetők konzultációnak, amennyiben nem tesznek eleget (1) sem annak a jelentésnek, amivel a fogalom a hétköznapi emberek számára bír, (2) sem azoknak a sztenderdeknek, amelyeket egy ilyen akciótól a nemzetközi szociológiai szakirodalom alapján elvárhatnánk. A kérdés persze ezután az, hogy ha ezek nem konzultációk, akkor mik?

19:00-19:15
Tardos Katalin és Paksi Veronika: Munkahelyi esélyegyenlőségi tervek

 A tudományos karrier és a tudományos életben elért sikeresség számos egyéni, szervezeti és strukturális tényező hatására alakul ki. Jelen kutatás újdonsága, hogy a tudományos szféra munkáltatóinak (felsőoktatási intézmények és a volt MTA hálózathoz tartozó Kutatóközpontok) esélyegyenlőségi tevékenységét az államilag kötelezően előírt esélyegyenlőségi tervek tartalomelemzése alapján értékeli. Kutatási kérdésünk, hogy milyen értékek, megközelítések, funkciók körvonalazódnak az intézményi esélyegyenlőségi tervek tartalomelemzése alapján az esélyegyenlőséggel kapcsolatban a K+F szervezeteknél? Kérdésünk volt továbbá az is, hogy az esélyegyenlőségi tervezési folyamat mennyiben járul(hat) hozzá valós, a társadalmi felelősségvállalás szempontjából is értékkel bíró, szervezeti változásokhoz? A mintában 35 felsőoktatási intézmény és 10 Kutatóközpont esélyegyenlőségi terve szerepel.

19:15-19:30 
Paksi Veronika és Tardos Katalin: Nők a tudományban: a szakmai kapcsolatépítés szerepe

 Az előadás nemzetközi és hazai kutatások alapján mutatja be, hogy milyen szerepe van a szakmai network kiépítésének a tudományos életben, és vajon a nők mennyire hatékonyak benne a férfiak által dominált tudományterületeken. Továbbá 50 friss egyéni interjú alapján rávilágít arra, hogyan gondolkodnak a PhD-fokozattal rendelkező hazai női és férfikutatók a szakmai kapcsolatháló építésről, mennyire tudatosak, hogyan értékelik a saját networkjüket, s vajon eltér-e mindez a társadalomtudomány és a műszaki tudomány területén. 

19:30-19:45 
Túry-Angyal Emese: Kapcsolatháló pandémia idején

 Az előadásban a 2020 májusában, reprezentatív mintán felvett kapcsolati napló eredményeit hasonlítjuk össze egy 2015-ben, nem pandémiás időszakban történt adatfelvétellel. Eredményeink alapján a fiatalok és a hatvan évnél idősebbek személyes kapcsolatainak száma csökkent a lezárások idején a leginkább. A közeli, családi kapcsolatok megmaradtak, ellenben az izoláltak aránya a duplájára nőtt, és a baráti kapcsolatok száma is lecsökkent, ami nem csak a kevésbé hozzáférhető gyenge kapcsolatok és társadalmi tőke, hanem a társadalmi integráció szempontjából is fontos lehet.

19:45-20:00
Kérdezz-felelek a kutatókkal

Moderátor: Sipos Alexandra

Regisztrációs űrlap (2021. szeptember 23. 18:00): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDSSnspSYI6YD0IivRwLLyHI0b6zK09jcFCYz_URH5ioXqw/viewform

További információ: https://szociologia.tk.hu/esemeny/2021/09/kutatok-ejszakaja-2021

Alkalmak
2021-09-24
18:45 - 20:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő