A Szociológiai Intézet kutatásai IV. A civil társadalom és az állam

 

Az elmúlt években mind a társadalomtudományi, mind a közéleti vitákban megnövekedett a civil társadalom iránti érdeklődés. A megnövekedett érdeklődés jól jelzi, hogy a civil társadalommal kapcsolatos diskurzusok összekapcsolódnak a demokrácia helyzetével: Autoriter környezetben, vagy az autoriter tendenciák felerősödése estén a civil társadalom a demokrácia megmentőjeként, esetleg valamilyen csodaszerként, de legalábbis a demokratizálódás fontos szereplőjeként jelenik meg. Ugyanakkor a civil társadalom szereplői és szervezetei sok esetben hozzájárulnak populista és nem demokratikus értékek elterjedéséhez, vagy autoriter kormányok legitimációjának megteremtéséhez. Azaz, a civil társadalom szervezetei és mozgalmai nem csupán a demokrácia erősödésének, hanem a demokrácia hanyatlásának folyamataiban is jelentős szerepet játszhatnak.

A Demokratizálódás, a demokrácia hanyatlása és a civil társadalom pályái című kutatási projekt tagjai azt mutatják be, hogy hogyan hatottak az elmúlt évek fokozódó konfliktusai és az állami kontroll növekedése a magyarországi civil társadalom egyes szegmenseire az elmúlt években. A blokk végén pedig társadalomtörténeti megközelítésben kerülnek megvilágításra a női mozgalmak tevékenységei.

ELŐADÁSOK

20:00-20:15
Gerő Márton: Civil társadalom: alkalmazkodás és ellenállás

Az előadás azt mutatja be, hogy egy elzárkózó, zárt döntéshozatali folyamatokat kialakító állam milyen változatos eszközökkel próbálja meg kontrollálni a civil társadalom sokszínű világát és hogy milyen strukturális tényezőktől függ az alkalmazott eszközök megválasztása.  Persze, ha a kontroll mintázatait vizsgáljuk, az alkalmazkodás és ellenállás strukturális feltételeiről is beszélnünk kell. 

20:15-20:30
Fejős Anna: Női civil szervezetek

Az előadás az év elején hasonló címmel megjelent kötet olvasásához kíván kedvet teremteni. A kötet alapjául szolgáló kutatásban azt a célt tűztük ki, hogy feltérképezzük a nőkhöz és családokhoz kötődő formális és informális szervezetek világát. Több mint húsz szervezet képviselőivel késztettünk interjúkat, mely során feltártuk a különböző szereplők kapcsolatát az állammal és egymással; megismertük a tevékenységeiket és stratégiáikat, valamint képet kaptunk civil identitásukról is.

20:30-20:45
Papházi Viktor: Civil társadalom a mainstream nyomtatott médiában

Az előadás célja, hogy bemutassa, hogy jelentek meg a civil szervezetek, illetve tágabban a civil társadalom a legjelentősebb kormánypárti (Magyar Idők, Magyar Nemzet) és ellenzéki (Népszava) napilapok címlapjain közvetlenül a COVID-járvány előtti időszakban, 2018–19-ben. Milyen narratívák jelentek meg a nyomtatott sajtóban, mennyiben igyekezett az ellenzéki Népszava ellen-narratívát állítani a kormányközeli megközelítéssel szemben?

20:45-21:00
Acsády Judit: Nőmozgalmak és kapcsolathálók

Az előadás áttekinti, hogy a kapcsolathálók feltárásának módszere hogyan alkalmazható társadalomtörténeti megközelítésben. A módszer lehetőséget ad az egykori mozgalom tevékenységének és hatásának részletesebb, árnyaltabb bemutatására. A beszámoló egy nemrég megjelent publikáció eredményeit ismerteti. (Acsády, Judit (2021), Hungarian Feminist Periodicals as Alternative Public Spaces,: 1907–18: Values, Networks, and Dissemination Strategies. JOURNAL OF EUROPEAN PERIODICAL STUDIES Vol 6. : 1. Women Editors in Europe / Special Issue pp. 69-85.)

21:00-21:15
Kérdezz-felelek a kutatókkal

Regisztrációs űrlap (2021. szeptember 23. 18:00): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDSSnspSYI6YD0IivRwLLyHI0b6zK09jcFCYz_URH5ioXqw/viewform

További információ: https://szociologia.tk.hu/esemeny/2021/09/kutatok-ejszakaja-2021

Alkalmak
2021-09-24
20:00 - 21:15

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő