150 év a finnugor nyelvű népek között – Kiállítás az ELTE BTK-n

 

A finnugor nyelvek és kultúrák tudományos kutatásában, valamint hazai megismertetésükben 150 évvel ezelőtti megalapítás óta fontos szerepet vállal az ELTE Finnugor Tanszéke (illetve tudományos elődje). A Trefort-kertben megtekinthető kiállítás nemcsak a Tanszék eddigi kutatásaiba ad bepillantást, hanem kiderül az is, hogy a jelenleg leereszkedni látszó „vasfüggöny” milyen hatással van a kulturális és tudományos kutatásra, együttműködésre.

16 órakor Bereczki András tanszékvezető egyetemi docens és Salánki Zsuzsa egyetemi adjunktus nyitják meg a kiállítást, melyet kötetlen beszélgetésre követ. A tárlat október végéig nyitva áll az érdeklődők előtt.

Bereczki András az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékének tanszékvezetője, oktatóként elsősorban történelemmel, művelődéstörténettel foglalkozó kurzusokat tart, emellett az egyetemen kívül is igyekszik tudományos-ismeretterjesztő tevékenységet folytatni. Kutatásai középpontjában a finn és az észt történelem áll, ezen belül az utóbbi időben a két világháború közötti észt, finn és magyar történelem – több különböző szempontból történő – összehasonlító vizsgálata került előterébe.

Salánki Zsuzsa az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékének adjunktusa. Oktatóként nyelvészeti, nyelvi, illetve finnugor nyelvű népek kultúráját tárgyaló kurzusokat tart. Kutatási területe elsősorban az oroszországi finnugor nyelvek, különösen az udmurt kétnyelvűségével kapcsolatos. Fontos számára a tudományos-ismeretterjesztő tevékenység, ennek keretein belül a kis finnugor nyelvek fennmaradásának elősegítése, ismertebbé tételük. 

Alkalmak
2023-09-29
16:00 - 23:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles