A beszédadatbázisok szerepe a nyelvészeti kutatásokban

 

Az előadás a nyelvészeti kutatások során használt beszédadatbázisok hasznosságát, jelentőségét és szerepét mutatja be átfogó jelleggel.

Az adatbázis fogalmának meghatározását követően az adatbázisok jellemzőinek ismertetésére – különös tekintettel a nyelvészeti adatbázisokra – kerül majd sor. Ezt követően három, magyar nyelvű hanganyagokat tartalmazó beszédadatbázisról (BUSZI, GABI, BEA), azok hangfelvételeiről és rögzítésük módjáról lesz szó, kitérve arra, hogy a nyelvészeti kutatásokban milyen szerepük van. A prezentáció végén természetesen kérdéseket is fel lehet tenni.

Az előadóról:
Németh András az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként tanulok alkalmazott nyelvészetet. Kutatási területem a különböző beszédtípusok (spontán beszéd, interpretatív beszéd és felolvasás) vizsgálata a középiskolás korosztály körében. Nyelvészeti szempontjából sok minden érdekel, de elsősorban a fonetika és a pszicholingvisztika.

"Az alkalmazott nyelvészettel az egyetemi tanulmányaim során ismerkedtem meg. Azért tetszett meg nagyon, mert a nyelvészeti kérdéseket gyakorlati szempontból vizsgálja és értelmezi, de természetesen a klasszikus elméleti kereteket is figyelembe veszi, ez a kiindulópontja.

Az alkalmazott tudományok vagyis applied sciences (az alkalmazott nyelvészet is) egyik nagy előnye, hogy a gyakorlati oldalról foglalkoznak a tudományos kérdésekkel, ezért tűnnek sokszor izgalmasabbnak.

Az egyetemi órákon nagyon sok érdekes és hasznos ismeretre tehettem szert, elméleti és gyakorlati szempontból is, és igen, valóban van összefüggés az elméleti, valamint az alkalmazott nyelvészet között, az elméletre épül az alkalmazás."

Alkalmak
2023-09-29
20:50 - 21:10

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles