Tehetséggondozás egyenlőségelvű társadalmakban

 

Az online előadás nemzetközi példákon keresztül mutatja be a tehetségek kibontakoztatásnak útjait.

Nincs olyan társadalom, amely ne tekintene különleges értékként a tehetségre, és ne képviselné azt az álláspontot, hogy a tehetséges fiatalok fejlesztése, kibontakozásuk támogatása, elősegítése elsődleges társadalmi érdek. Mégis, a tehetség fogalma, mibenléte, a tehetség kibontakoztatásának pedagógiai kérdése újra és újra széles körű vitákat vált ki a társadalmakban. Különösen élesen jelenik meg a tehetséggondozás kérdése azokban a társadalmakban, amelyekben az egyenlőség elve alapvető koncepció az oktatás és/vagy az egész társadalmi/politikai működés terén. Az előadás során az ősi és a mai Kína, a volt Szovjetunió, a szocialista Magyarország, valamint a mai Japán, Finnország és Észak-Korea példáin mutatjuk be, milyen megoldásokat találnak az ekvalista társadalmakban a tehetség kibontakozásának pedagógiai támogatására és társadalmi hasznosítására. 

Alkalmak
2022-09-30
18:00 - 20:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő