GYERMEKKORI DIGITÁLIS NYELVTANÍTÁS

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatóiból alakult meg két évvel ezelőtt az MTA-ELTE Gyermekkori Digitális Nyelvtanítás Kutatócsoport Medgyes Péter professzor irányításával. A kutatócsoport célja, hogy megismerje a magyar általános iskolák 1–6. osztályában célnyelvet (idegen- vagy nemzetiségi nyelvet) tanító pedagógusok tanítási módszereit és mindennapi gyakorlatát, különös tekintettel a digitális eszközök alkalmazására. 

A kutatás középpontjában a pandémia idején bevezetett távolléti oktatás tapasztalatai, a nyelvpedagógusok szakmai  kihívásai, kompetenciái, fejlődési lehetőségei, a digitális oktatással kapcsolatos nézetei, vélekedései állnak. Célja továbbá annak feltárása, hogy milyen mértékben sikerült adaptálniuk az online térre az általuk korábban alkalmazott jelenléti tanítási módszereket, illetve, hogy visszatérve az osztálytermekbe, használják-e a digitális oktatás során megismert technikákat és alkalmazásokat. A kutatás nagymintás kérdőíves kikérdezést, interjút és metaforakutatást tartalmazott. A kutatás-fejlesztés eredményeként egyre bővülő adatbázis épül és nyelvpedagógusok számára kidolgozott szakmódszertani eszköztár készül. A Kutatók Éjszakája rendezvény keretében bemutatjuk a kutatás szakaszait és ismertetjük néhány fontosabb eredményét. 

A kutatást a MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program támogatja.  

1.      A kutatócsoport és a kutatás bemutatása

 Radvai Teréz

2.      Digitális tanulástámogató elemek a német nemzetiségi iskolákban

Dr. Márkus Éva, Lehr-Balló Dorothee, Svraka Bernadett

3.      A távolléti oktatás tapasztalatainak hatása a nyelvpedagógusok jelenléti oktatásban használt digitális eszköztárára

Baloghné Dr. Nagy Gizella

4.      Nyelvpedagógusok nézetei: Metaforakutatás az online oktatásról

Trentinné Dr. Benkő Éva, Dr. Árva Valéria

5.      A nyelvpedagógusok online oktatásra vonatkozó attitűdjei és a digitális platformok használata közötti összefüggések

Fenyődi Andrea és Poros Andrea

Alkalmak
2023-09-29
16:00 - 17:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles