A kutatói kíváncsiságtól a gyógyításig: fél évszázadom a hipnózissal

 

Minden, amit a hipnózisról tudni akartál! Bányai Éva, a hipnóziskutatás nemzetközileg elismert szakembere előadásában azt a fél évszázados munkát és küzdelmet foglalja össze röviden, amit a hipnózis jelenségeinek megértéséért, a módszer elismertetéséért és hatékony gyakorlati alkalmazásának elterjesztéséért végzett. „Amikor 1970-ben hipnóziskutatással kezdtem foglalkozni az ELTE Ádám György professzor által vezetett Összehasonlító Élettani Tanszékén, a hipnózis még világviszonylatban is okkult jelenségnek számított, itthon pedig olyan gyanakvással tekintettek erre a „misztikus” jelenségre, hogy a fasizmussal szoros kapcsolatba hozott hipnózis szinte teljesen a „TILTOTT” kategóriába került. Hipnóziskutató munkacsoportunk a világon elsők között elemezte komplex módon a hipnózis által kiváltott magatartási, élménybeli és élettani változások együttes mintázatát, és ennek alapján az általam kidolgozott új hipnózisindukciós eljárással, az aktív-éber hipnózissal sikerült bebizonyítani, hogy a hipnózis kiváltásának az ellazulás, az álmosság és passzivitás nem okvetlenül szükséges feltétele, hiszen a szuggesztiók iránti érzékenység fokozódása, a tudati állapot, az élmények, az információfeldolgozás és az élettani mutatók hipnózisra jellemző módosulása aktivitásfokozó eljárással is létrehozható.  Mivel úgy tűnt, hogy a hipnózis kialakulása szempontjából a hipnotizőr empatikus tükröző reakciójának kulcsfontosságú szerepe van, 1982-től a világon elsőként olyan interakciós szemléletű szociál-pszichofiziológiai vizsgálati paradigmát dolgoztunk ki, amelyben a hipnózis-interakció mindkét résztvevőjének attitűdjeit, magatartását, élményeit és élettani változásait párhuzamosan regisztráltuk és elemeztük.  Eredményeink arra utaltak, hogy a hipnózis felfogható a társas támogatás modellhelyzeteként, ezért jelenleg magas kockázatú daganatos betegek kemoterápiájának kiegészítéseként hipnózissal segítjük a betegek megküzdési kapacitásának, testi állapotának, életminőségének javítását és túlélésük meghosszabbítását.” 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének hatályos rendelkezése, illetve a 484/2020. Korm. rend 6/C.§ értelmében a rendezvény orrot és szájat elfedő maszkban, védettségi igazolvány bemutatása után látogatható. Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő tizennyolc év alatti személyek védettségi igazolvány nélkül látogathatják a rendezvényt. A védettségi igazolványt az épületek bejáratainál ellenőrzik.

Alkalmak
2021-09-24
19:00 - 21:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Nem regisztrációköteles