A Nagymorva Birodalom helye a történetírásban

 

A Nagymorva Birodalom és bukása már a középkori dinasztikus történetírás kifejlődése óta fontos helyet foglalt el a régió történetét tárgyaló diskurzusban. A Nagymoráviáról alkotott történeti narratíva azonban különös irányt vett fel a 20. században. A Osztrák - Magyar Monarchia utódállamaiban, Csehszlovákiában, majd Szlovákiában Nagymorávia emlékezete áldozatául esett az uralodó politikai ideológiának. Előadásomban ezt a különös illúziót hasonlítom össze a Nagymoráviáról szóló legfontosabb forrásokkal, hogy ezen keresztül közelítsem meg a Nagymorva Birodalom helyét a történelemben.

Kováč Szilárd az ELTE elsőéves történelem mesterszakos hallgatója. A szak középkor specializációjára jár, kutatása elsősorban a középkori Csehország elbeszélő forrásaira és a cseh – magyar kapcsolatokra terjed ki. Emellett tagja az Eötvös József szakkollégium történész műhelyének.

Alkalmak
2023-09-29
18:00 - 18:45

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles