Iskolai jogOKOSkodás

 

Középiskolások körében szervezett workshop, mely a résztvevők által iskolai közegekben megtapasztalt jogkövető magatartásra, jogtudatosságra, jogi attitűdökre fókuszál. Tervezett program:  1. Tájékoztató a workshop céljáról, a munkaformákról; 2. Kiscsoportos esetmegbeszélés, ahol  jogi perspektívából érdekes, vagy inkább vitatható iskolai helyzetek kerülnek megvitatásra. A csoportok munkáját facilitátorok segítik, akik szükség esetén bemutatnak saját  eseteket is.  A csoport kiválaszt a felmerülő történetek közül egyet, amit mélyebben elemez, illetve a tanulók megfogalmaznak 2-3 jól fókuszált kérdést jogi szakértőknek; 3. A csoportokhoz kapcsolódik egy-egy joghoz értő szakértő is, akikkel a diákok együtt elemzik az adott szituációt. 4. A workshopot egy rövid diszkusszió zárja, amit az egyes csoportokhoz kapcsolódó szakértők folytatnak a tanulók előtt kerekasztal jelleggel. Az anonimitásra figyelve kiemelik az esetek érdekességét, jogi relevanciáit.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének hatályos rendelkezése, illetve a 484/2020. Korm. rend 6/C.§ értelmében a rendezvény orrot és szájat elfedő maszkban, védettségi igazolvány bemutatása után látogatható. Védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő tizennyolc év alatti személyek védettségi igazolvány nélkül látogathatják a rendezvényt. A védettségi igazolványt az épületek bejáratainál ellenőrzik.

Alkalmak
2021-09-24
18:00 - 20:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles