Szuperadditivitás – amikor az előnyös tulajdonságok egyesülnek

 

Az előadás a „A szuperadditivitás szerepe az anyagi rendszerek megismerésében” c. tanulmányon alapul, amelynek társszerzője dr. Rostás János fizikus volt.

A rendszerek szuperadditív mértékei azt sugallják, hogyaz egész több mint részeinek összege”. Például az élő rendszerek elemeinek szuperadditív, nemlineáris kapcsolódásában is érvényre jutnak, amikor valamely egésznek a Φ függvénye nagyobb, mint részei függvényeinek összege: Φ(x+y)>Φ(x)+Φ(y).

Az előadó számos példával szemléltet a fentihez hasonló jelenségeket, amelyekben a szinergia érvényesül. Az alábbi, letölthető cikkben szó van a szuperadditivitás és az információelméleti mutatók kapcsolatáról is.

A témával ismerkedéshez elolvasható vonatkozó irodalom: Rostás János és Szász Gábor: A szuperadditivitás szerepe az anyagi rendszerek megismerésében, https://ilias.gdf.hu/ilias.php?ref_id=92606&obj_id=45450&cmd=downloadFile&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=fm&baseClass=ilLMPresentationGUI&file_id=il__file_149919.

További információk vendégeinknek:

Alkalmak
2021-09-24
19:00 - 19:25

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő