ATOM - munkaerőkiválasztási szakértői rendszer

 

A CIVIL Zrt-nél általunk kifejlesztett ATOM (Alkalmasság Tesztelési/Osztályozási Modul) egy mesterséges intelligencián alapuló web-es beválás-előrejelző rendszer, amely előrejelzésre akkor alkalmazható, ha a vizsgált munkakörben már valamilyen szinten bevált és be-nem-vált (biztonságosabb működéshez legalább 100) dolgozóról rendelkezésre állnak a célszerűen kiválasztott előrejelző változók (prediktorok). 

Ekkor a tanuló algoritmusok „megtanulják” a prediktorok (mint bemeneti változók) és a beválási kritériumok (mint kimeneti változók) közötti kapcsolatokat és az így létrejött modell alapján az ATOM nagy valószínűséggel képes a vizsgált munkakörre újonnan jelentkezők (várható) beválását pusztán a prediktorok értékei alapján előrejelezni.  

Az ATOM „magja” a gépi tanulás (ML: Machine Learning) felügyelt tanulás (supervised learning) típusa szerint működik, ahol a „tanító minta” a bemenet-kimenet párok halmaza, az eljárás célja pedig az esetek klasszifikálása (a munkakörre jelentkezők beválási kategóriákba sorolása a prediktorok értékei alapján). 

Alkalmak
2022-09-30
17:00 - 18:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles