Ismerkedés a japán írásrendszerrel/ A japán írásrendszer története

 

A modern japán írásrendszer a hiragana, katakana, kandzsi írásjegyekből, valamint a latin betűs írás (ún. rómadzsi), az arab számok és az egyéb központozási jelek összességéből áll. Az előadáson megismerkedhetnek az írásjegyek sajátosságaival konkrét példákon keresztül, bepillantást nyerhetnek a mai japán írásrendszer kialakulásának történetébe, és végezetül próbára tehetik újonnan szerzett ismereteiket is.

Alkalmak
2023-09-29
15:00 - 16:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles