Jelentéstani kutatások az egyházi és a hétköznapi nyelvhasználattal összefüggésben

 

Az előadás célja a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke TERMIK Kutatócsoportján belül működő Jelentéstan és szaknyelv hallgatói műhelyében folyó kutatások elméleti és interaktív bemutatása csoporttag hallgatók és a kutatócsoport-vezető, Sólyom Réka (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi docens) részvételével. A csoportvezető röviden bemutatja a csoport létrejöttének motivációit, a jelentéstani és a kapcsolódó szaknyelvi, stilisztikai, retorikai kutatások fontosságát a bölcsészeti tanulmányokban és a nyelvtudományban, illetve moderálja az előadást. Az előadó hallgatók rövid összefoglalást adnak, majd példákat mutatnak be a kutatásaikból, illetve kis beszélgetés-indító kérdéseket intéznek a hallgatósághoz.

Az előadás fő témája a fentiek értelmében a jelentéstani (szemantikai) kutatás lehetőségei a hallgatók számára: miért érdemes ilyen kutatásokba kezdeni, ilyen csoportokhoz csatlakozni? Milyen lehetőségei vannak a résztvevőknek a hallgatói és a tudományos életben (pl. OTDK- és konferencia-részvételek, publikálási lehetőségek). E kérdésekhez kapcsolódva kerül sor azon szaknyelvi, stilisztikai és retorikai vizsgálatok bemutatására, amelyekkel a hallgatók az elmúlt tanévben foglalkoztak a kutatócsoportban.

Az interaktív bemutatók két fő témakör köré csoportosulnak: 1) jelentéstan és retorika az egyházi és a köznyelvben (egyházi nyelvhasználat, bibliai és kapcsolódó szakirodalmi metaforák, a nyilvános beszéd természetessége); 2) napjaink nyelvhasználatának szemantikai és stilisztikai jellegzetességei tipikus műfajokban (a digilektusok neologizmusai, slam poetry szövegek újdonságai, politikai idézetek megjelenése a kultúrában).

A közönségnek lehetősége lesz a témákhoz kapcsolódóan hozzászólásra, illetve kérdések feltevésére jelenléti és online módon is.

Alkalmak
2023-09-29
16:00 - 17:30

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő