Kutatók éjszakája a Kodolányin - Érdekességek, aktualitások a Nyugat-Balkán világából

 

Előadó: Lőrinczné Dr. habil Bencze Edit -

Kevés olyan ellentmondásos régiója van a világnak, amely csak a 20. század végétől jelenik meg területi egységként, s akkor sem földrajzi, hanem politikai, europolitikai fogalomként. Ellentmondásosságát tükrözi, hogy maga a Nyugat-Balkán régió változó kategória, hiszen megalkotásakor mindössze öt állam tartozott a szubrégióhoz, majd a térségi politikai változások következtében hétre bővült az ide sorolható államok száma, de Horvátország csatlakozásával ma már csak hat államot foglal magában. A térség sokszínűségét támasztja alá, hogy három civilizáció, három vallás találkozási pontja, s az ebből fakadó eltérő kulturális vonásokat gyarapítja a nyelvi megosztottság, az írásbeliség latin és cirill betűs különbözősége és az etnikai heterogenitás. Mindezek a rendszerváltás után létrejövő régi és új államok esetében növelték a nemzeti ellentéteket, a szétválás határvitái nehezítették a nemzetállamok stabil térlehatárolását, fokozva a térség instabilitását. A Nyugat-Balkán ezen sokszínűsége ellenére az Európai Unió az integrációs folyamatban egységesen kezeli a szubrégiót, hiszen annak államai kivétel nélkül rendszerváltó és egyben nemzetépítő országok, gazdaságuk jóval alatta teljesít az uniós átlagnak, magas fokú a szervezett bűnözés, a térség országai közötti intraregionális kapcsolatok hiányoznak, és hasonló külpolitikai orientációval rendelkeznek.

Alkalmak
2021-09-24
19:00 - 19:50

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles

Élő