Létfontosságú rendszerelemek hálózatalapú vizsgálata

 

Napjainkban egy létfontosságú rendszerelem támadási vektorait számba véve elengedhetetlen, hogy a lehető legtöbb szempontot figyelembe vegyük. Ezek a rendszerelemek nyújtják alapvető szolgáltatásainkat, így kiesésük komoly problémákat tud okozni a társadalom mindennapjait tekintve. Előadásomban elsősorban a létfontosságú rendszerekről és a hálózatos felépítésükről fogok beszélni. Kutatásom kezdő fázisához kötődően általánosságban mutatom be a létfontosságú rendszereket, a belőlük fakadó interdependenciát és azt, hogy mit is lehet érteni a hálózatos felépítés alatt. Arra is fontos kitérni, hogy az interdependencia nem egyenlő mértékű az egyes szektorok között, így az egyenlőtlenségek okára is választ kívánok adni. Előadásom végén kitérek azon módszertanok bemutatására is, amelyekkel az előre felállított és felvázolt hipotéziseimre hosszútávon a választ kívánom keresni.

Alkalmak
2021-09-24
21:45 - 22:10

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles