Hogyan készül a Nagyszótár?

 

A Nagyszótári kutatócsoport "Hogyan készül a Nagyszótár?" programja keretében a csak ritkán megnyitott cédularaktárba léphetnek be, a szótárírásról interaktív módon tudhatnak meg többet, a vállalkozó kedvűek a szócikkírást is kipróbálhatják, tudásukat játékos kvízzel tehetik próbára.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont gondozásában készül A magyar nyelv nagyszótára, a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása. 2006 óta eddig 8 kötet jelent meg a sorozatból, és 2017 óta online is elérhető (http://nagyszotar.nytud.hu/index.html). A magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. A Nagyszótár történeti jellegű értelmező szótárként műfajából következően nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 240 esztendő szókincséből merít.

Az adatbázisként készülő szótár százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. A korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat.

Alkalmak
2021-09-24
17:00 - 19:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles