Mit lehet még kutatni az Aranybullán? (Világszép úrnő arany bullái)

 

Az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója kapcsán felélénkült az érdeklődés a nevezetes dokumentum iránt. Ennek során fény vetült és derült többek között olyan történelmi vonatkozásokra, melyek a korábbi kutatásnak elkerülték a figyelmét, vagy a tudományos vizsgálatok akkoriban egyszerűen nem tulajdonítottak ezeknek jelentőséget. A vizsgálatok során kiemelt jelentőséget nyert a dokumentum fennmaradásának történelmi útja – a történettudomány ezt példánytörténetként ragadja meg, a filológia szöveghagyományozódásként számol vele –, ami önmagában számos újszerű kérdést vetett föl, leginkább azt, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a kibocsátást követő közel száz esztendőben jóformán semmi értesüléssel nem rendelkezünk a forrás létéről és a politikai közéletre gyakorolt hatásáról. Az is nagyobb súllyal esett a latba, hogy a nevezetes törvény valójában kiváltságlevél alakban fennmaradt dekrétum, ami a jogtörténeti vonatkozások mellett az oklevéltani megközelítéseket is előtérbe helyezte. Egyes kutatók átírták a korábbi felfogást a kibocsátás mögött álló társadalmi-politikai erők hatásáról, a különböző érdekek összefonódásának szerepéről és a királynak a törvényszöveg megfogalmazásában képviselt határozottságáról. A tartalmi vizsgálatok mellett különös fontosságot nyert a formai jegyek szemügyrevétele, többek között a dekrétumnak is nevet adó hitelesítési mód történetének a felülvizsgálata. Olyan okleveles források beható megismerése is a figyelem középpontjába került, melyek közvetlenül nem, csak közvetve függenek össze a törvény létrejöttének történetével, annak a tágabb előtörténetéhez tartoznak. A két előadás részint az újabb kutatási eredményekre összpontosítja a figyelmét, részint az elő- és utótörténet két kiemelkedő, jelenleg Budapesten őrzött aranypecséttel megpecsételt dokumentumát mutatja be részletesen, a benne felbukkanó szereplők nem közönséges életútjának a feltárásával.

Előadók: Rácz György és Szovák Kornél (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

Alkalmak
2023-09-29
18:00 - 20:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles