Orvosi Képalkotás Új Lehetőségei - Transzlációs Kutatás

 

A programot a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika (OKK) a BME Természettudományi Kar (TTK) Nukleáris Technikai Intézetével valamint és BME Villamosmérnöki Kar Irányítástechnika és Informatikai Tanszékkel /Egészségügyi Mérnök Képzés/ közös szervezésében rendezi.

Az utóbbi években nagy átalakulások történtek a Semmelweis Egyetemen a non-invazív (roncsolásmentes), multi-modalitású orvosi képi diagnosztika területén. 2019 őszén a Radiológiai Klinika, Nukleáris Medicina Intézet és az MRKK (MR Kutató Központ) képi diagnosztikai intézetekből megalakult az Orvosi Képalkotó Klinika (OKK). 2021 április 08.-án hivatalosan megtörtént a VEKOP pályázat keretében uniós és hazai támogatással elnyert AnyScan™ PET/CT átadása, amelyet a a hazai gyártó (Mediso Ltd. Budapest) egy kutatási együttműködés keretében egy egyedülálló háromdetektoros SPECT modullal is kiegészített, kialakítva így az AnyScan™ TRIO azaz 3 az egyben egyedülálló SPECT/CT/PET képalkotó rendszert. E rendszer az alapja az „Innovatív nagyállatmodellek a klinikai terápiás kutatás szolgálatában” projektnek a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet vezetésével, amely az OKK Nukleáris Medicina Tanszékén valósul meg. Így teljessé vált az egyetemen az új terápiás gyógyszer készítmények és képi diagnosztikus eljárások alkalmazása a pre-klinikai kísérletektől az emberig azaz a Molecule-Mouse-Man /M3/ transzlációs kutatás. További egyedi kutatásra ad lehetőséget a rendszer a funkcionális kardiológia dinamikus 4D vizsgálataira. E kutató munkák számos más interdiszciplináris területre is kiterjednek, hogy minél pontosabb számszerűsíthető, kvantitatív leképezést a képminőség nagymérvű javítása mellett elérhessük. Ilyen területek a multi-modalitású multi-dimenziós rekonstrukciós algoritmusok kutatása, fejlesztése, új képfelvételi technikák kidolgozása (4D – dinamika), valamint a leképezett képi adatok jel/zaj viszony analízise. Mindezen tevékenységünk külső partnereink - BME TTK Nukleáris Technikai Intézet, BME Villamosmérnöki Kar Irányítástechnika Informatika Tanszék, Mediso Ltd., ELTE TTK Alkalmazott Matematika Tanszék - szoros együttműködésével valósul meg a kutatáson át az orvos-fizikus / egészségügyi mérnök (MSc. PhD.) képzésig bezárólag. További komoly jelentőséggel bír a páciens dozimetria kérdése, vizsgálata is, hisz a hatékony zajeliminációs eljárások, valamint a detektálás érzékenység-felbontóképesség reláció komoly csökkentő hatással van a sugárterhelésre. Néhány kiemelkedő eredmény: a TRIO-SPECT/CT szervorientált (agy és szív) MPH (Multi-PinHole) kollimátorral ~1-2mm nagyságrendű voxel-mérettel egyedien jó leképezést szolgáltatott mind fizikai fantom, mind páciens leképezések eseteiben. Ugyancsak elmondható a TRIO-SPECT párhuzamos leképezésű LEHRHS (Low Energy High Resolution High Sensitivity) kollimátor alkalmazásával közel háromszoros érzékenységet ad a hagyományos képalkotó eljárásokhoz képest. A kutatóhely nemzetközi mércével mérve is igen magas szintű képi alapú kutatási feladatok, egyedi leképezési eljárások, gyógyszer kutatási problémák, megtervezését, kivitelezését képes biztosítani a kapcsolódó társ-tudományokkal egyetemben.

Alkalmak
2023-09-29
18:00 - 19:00
2023-09-29
20:30 - 21:30

Also for foreigners

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Regisztrációköteles