Antik költészet, mint történeti forrás? Martialis epigrammái és a gazdaságtörténeti kutatás

 

Az előadásomban az ókortörténet kutatásának többféle szempontjaira kívánom felhívni a figyelmet. A prezentációm röviden szemlélteti, hogy az ókor vizsgálata során a kutatónak elsőre szokatlannak tűnő forrásszövegekkel kell dolgoznia. Példának okáért az ókori szépirodalmi szövegek számos adalékkal szolgálnak az ókor feltárása során. Az előadás során ezért bemutatom, hogy a Kr. u. 1. században élt római epigrammaköltő, Marcus Valerius Martialis milyen adatokat hagyományozott az utókorra a korabeli Itália mezőgazdálkodását illetően. Martialis utalásai közül azokat a haszonnövényeket válogattam ki, amelyeket itáliai helyszínekhez kötött a szerző. A vizsgálatomban pedig azt a kérdést teszem fel, hogy Martialis és a többi forrás alapján milyen mértékben beazonosítható az egyes termények földrajzi eloszlása Itálián belül. Az összehasonlító forráselemzés bevonásával arra felhívom a figyelmet, hogy a fentebbi kérdés megoldása nem egyszerű, ezért nem lehet rá megnyugtató választ adni, azonban a rendelkezésre álló közlések rendszerezése és kritikus szemlélete egyaránt részét képezik a történész munkájának.

Alkalmak
2023-09-29
18:30 - 19:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás nem szükséges

Nem regisztrációköteles