Beavatkozhat-e az állam a gazdasági életbe a Horthy-korszakban?

 

Az előadók levéltári források felhasználásával konkrét jogeseteken keresztül szemléltetik a két világháború közötti időszak megváltozó gazdasági viszonyait.Az előadók levéltári források felhasználásával konkrét jogeseteken keresztül szemléltetik a két világháború közötti időszak megváltozó gazdasági viszonyait. A dualizmus korában a magyar gazdaságpolitikát az Adam Smith-től származó önszabályozás ("láthatatlan kéz") eszméje hatotta át, így az állam a gazdaság működésébe közvetlenül nem avatkozott be. A klasszikus elvet egyedül a nagy anyagi forrást igénylő és az állam számára kiemelt fontosságú beruházások esetén törték át. Emiatt a korszakban az állam csupán a gazdasági szerepelők számára a megfelelő jogi keretek megteremtésére törekedett. Az első világháborúval azonban ebben a kérdésben is gyökeres fordulat állt be, mivel a gazdasági problémák elhárítása érdekében fokozatosan belépett az állam a kereskedelmi életbe. A megváltozott szemlélet nyomon követheti az új jogi reformok esetében is, így az előadás keretében bemutatott jogesetek ezen átalakulásokat is jól érzékeltetik. A program az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2021-09-24
17:00 - 18:00

Only with Hungarian knowledge

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles