Jogom van-e az egészséges környezethez? - választottbírósági eljárás

 

A program során egy választottbírósági eljárás szimulációjára kerül sor, amely keretében a hallgatóság is aktívan bekapcsolódhat a tárgyalásba.

Az egészséges környezethez való jog, az élelemhez való jog és a vízhez való jog az úgynevezett harmadik generációs emberi jogok közé tartoznak. Azonban ezek kikényszeríthetősége sokszor megkérdőjeleződik a gyakorlatban. A programon egy választottbírósági eljárásban, az említett kérdéskört járjuk körbe, a modellező Hallgatók segítségével. Az eljárásba a program résztvevői is aktívan bekapcsolódhatnak, ehhez előzetes felkészülésre nincsen szükség. A tárgyalás apropóját adó tényállás szerint - egy közösség állításai szerint - megsértették az egészséges környezethez, élelemhez és vízhez való jogukat, mivel lakóhelyük közelében egy, a környezetet erőteljesen szennyező létesítményt helyeztek üzembe. A másik fél (állami vállalat) ezeket az állításokat igyekszik cáfolni. A választottbíróság feladata lesz, hogy döntést hozzon ebben az oly sok ember életét érintő ügyben. A program az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék szervezésében valósul meg.

Alkalmak
2021-09-24
17:00 - 19:00

Also for foreigners

Covid védettségi igazolás szükséges

Regisztrációköteles