Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában, mint középfokú oktatási intézményben alapvetően fontosnak és meghatározónak tartjuk a Jézus Krisztus missziói parancsából kiemelt részletet: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28,19). Ez az alapja az intézményünkben folyó oktató és nevelő munkánknak. Ennek megfelelően iskolánk világnézetileg elkötelezett református keresztyén intézmény, a hitbeli értékek megélésére és továbbadására törekszünk. Alapvető nevelési célkitűzésünk, hogy református tanulóinkat az élet viszontagságai közepette hitben megálló, gyülekezeteinkben jó szívvel szolgáló művelt, jellemes emberekké tegyük, nem református növendékeinket pedig saját felekezetük hasznos tagjaivá és református értékeinket megbecsülő hívő emberségre segítsük.

http://doczy.drk.hu/

YmFyYW55Lnpzb2x0QGRvY3p5LnJlZm9ybWF0dXMuaHU=

facebook

4024 Debrecen,
Kossuth
35.