Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Egyetemünk legnagyobb, ma Magyarország második legnagyobb bölcsészettudományi, és az ország egyetemeinek összes kara közül a harmadik legismertebb és legnépszerűbb fakultása. Köszönhető ez a széles körű és magas színvonalú, elkötelezett oktatói és kutatói munkának, a nyílt és őszinte légkörnek, amely az oktatók között, illetve az oktatók és hallgatók között alakult ki az évek során. A Kar nyolc, különböző tudományterületet képviselő intézetében különösen nagy hangsúlyt helyezünk a magyar és a nemzetközi protestantizmus szellemi és erkölcsi hagyományainak, a keresztyénség kulturális értékeinek ápolására, és az egyes tudományágak e hagyományokra épülő, a jelen szerteágazó tudományos irányzatait és kihívásait is figyelemmel kísérő művelésére és oktatására.
A BA- és MA-képzés, valamint az osztatlan tanárképzés mellett szakirányú és pedagógus-továbbképzést is folytatunk. A tudományos utánpótlást a Történelemtudományi Doktori Iskola biztosítja. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően részt veszünk európai képzési programokban, hallgatóink számos neves külföldi egyetemen gyarapíthatják tudásukat.

https://btk.kre.hu/

dG90aC5kb3JhQGtyZS5odQ==

Programok

Jelentéstani kutatások az egyházi és a hétköznapi nyelvhasználattal összefüggésben

Az antwerpeni kaland

Vatikáni titkos diplomácia és Kelet-Közép Európa 1945 után

A posztmodern virtualitás és a vallás

Üzenet a palackból? Igaz mesék hetedhét országból- avagy diákszemmel a világ

Magyar orvoscsoportok tapasztalatai Észak-Koreában, 1950-1957

Jü Csien tájképe. Gondolatok a Kiotói Iskola esztétikájáról

Ismerkedés a japán írásrendszerrel/ A japán írásrendszer története

A kereszténység megjelenése a japán popkultúrában

A kandzsi gyökök

Császársírok kutatása Japánban

Miért nézzünk japán filmeket?

Bűn és bűnhődés az Edo-korban

Marsilio Ficino a talizmánok működéséről

Mindenkinek megvan a maga Voldemortja. A Harry Potter mélylélektani értelmezése

Szex, szerelem, család a régi Kínában - A kínai hálószobai művészet

Tendenciák a kortárs magyar gyereklírában

Kritikushelyzet – a helyzet kritikus

Árvák és mostohák – Josef Haltrich erdélyi szász mesegyűjteménye az 1850-es évekből

Ettél már sült hermelint hranolkival? A Termini-szótárról dióhéjban

A Cultural Historical Journey to Canada's Baffin Island - with a Focus on Contact and Conflict

A Karády-dalok összművészeti hatásairól egykor és ma

KÖNYVFESZTIVÁL, Holland díszvendégség: Trauma, tabu és irodalom

NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL, Holland díszvendégség: A németalföldi művészet aranykora

Szeretet, szerelem a filozófiában

NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL: Folyók: Beszélgetés Martin Michael Driessen holland szerzővel

1088 Budapest,
Reviczky utca 4-6.