Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Egyetemünk legnagyobb, ma Magyarország második legnagyobb bölcsészettudományi, és az ország egyetemeinek összes kara közül a harmadik legismertebb és legnépszerűbb fakultása. Köszönhető ez a széles körű és magas színvonalú, elkötelezett oktatói és kutatói munkának, a nyílt és őszinte légkörnek, amely az oktatók között, illetve az oktatók és hallgatók között alakult ki az évek során. A Kar nyolc, különböző tudományterületet képviselő intézetében különösen nagy hangsúlyt helyezünk a magyar és a nemzetközi protestantizmus szellemi és erkölcsi hagyományainak, a keresztyénség kulturális értékeinek ápolására, és az egyes tudományágak e hagyományokra épülő, a jelen szerteágazó tudományos irányzatait és kihívásait is figyelemmel kísérő művelésére és oktatására.
A BA- és MA-képzés, valamint az osztatlan tanárképzés mellett szakirányú és pedagógus-továbbképzést is folytatunk. A tudományos utánpótlást a Történelemtudományi Doktori Iskola biztosítja. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően részt veszünk európai képzési programokban, hallgatóink számos neves külföldi egyetemen gyarapíthatják tudásukat.

https://btk.kre.hu/

dG90aC5kb3JhQGtyZS5odQ==

Programok
1088 Budapest,
Reviczky utca 4-6.