Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

A KRE Hittudományi Kara, mely egyike a négy magyarországi református lelkészképző intézménynek, jelenlegi helyén 1855 óta képez református lelkészeket, és mint a KRE egyik legrégebbi fundamentuma, az Istenről szóló református teológiai tudomány és gondolkodás sajátos, budapesti színfoltja.

A Kar működése mintegy ‘duplex ordo’ keretében is értelmezhető, ami a Kar számára egyrészt garancia az egyetemi szintű oktatásra, másrészt a Magyarországi Református Egyházhoz való szoros tanbeli kötődésre. Ennek a kettősségnek látható jele az, hogy a Karunkon folyó képzés színvonalát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) felügyeli ötévenkénti rendszerességgel, míg a teológiai záróvizsgákon a Dunamelléki Református Egyházkerület is kellő módon képviselteti magát, mint a Kart korábban egyedül fenntartó Református Egyházkerület.

A Hittudományi Kar nemcsak az ország minden részéről, de a Kárpát-medence magyar nyelvű református gyülekezeteiből is szívesen fogadja és várja az itt továbbtanulni kívánókat. Karunkon folyó Osztatlan és MA képzési formákról, a szakirányú továbbképzés területeiről, valamint a PhD képzésről és ezek tartalmáról a kari honlapunkon tovább tájékozódhat a kedves érdeklődő.

https://htk.kre.hu/

bGFueWkuZ2Fib3JAa3JlLmh1

KzM2MzAxODMyMzcy

Programok
1092 Budapest,