Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési Egyetem életre hívásának gondolata már a századfordulón felmerült, de a konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek, majd az alapító Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925 novemberében került sor. Az intézménnyel egy időben alakult meg a Testnevelési Főiskola Sport Clubja. Ma az Egyetem államilag elismert, vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán felsőoktatási intézmény. Az Egyetem két képzési területen – sporttudomány, pedagógusképzés - kínál képzéseket. Az intézmény alapképzésein, mesterképzésein, osztatlan mesterképzésén, szakirányú továbbképzésein, valamint a Sporttudományok Doktori Iskolában több mint 2200 aktív hallgató tanul.
Az Egyetem az utóbbi évtizedben a tudomány területén dinamikusan fejlődött, aminek eklatáns mutatója a doktori iskolában tanuló diákok, szakkollégisták, és TDK-hallgatók létszáma, valamint a nemzetközi és a hazai publikációk növekvő száma és javuló minősége. A képzések az egyik fő célja a modern, tudományos gondolkodás kialakítása, melyhez a hatékonyan működő, színvonalasan felszerelt laboratóriumok nyújtanak segítséget. Az Egyetem kiterjedt, jól működő nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, melynek köszönhetően külföldi hallgatók számára is lehetőség nyílik az itteni kutatómunkába való bekapcsolódásra. A Doktori Iskola hallgatói rendszeresen kutatnak európai, amerikai, ázsiai egyetemeken, kutatóhelyeken, az oktatók és kutatók pedig részt vesznek nemzetközi tudományos lapok munkájában, mint szerkesztők vagy szerkesztőbizottsági tagok, ezzel is növelve az Egyetem nemzetközi elismertségét.
Az Egyetemen a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően PhD fokozattal rendelkező témavezetőkkel összesen 38 kutatócsoport végez tudományos munkát. Az ország egyetlen, dedikáltan sporttudományi doktori iskolája a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen működik, mely az egyetem legmagasabb szintű képzését végzi, ezzel a sporttudomány és sportipar elitjét neveli. Az Egyetem számára kiemelt jelentőséggel bír aTudományos Diákkörök működtetése, hiszen a tudományos diákköri tevékenység a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás-nevelés legfontosabb formája.
Az egészség esetében az életmód javításával a TF a nemzetért, a társadalomért dolgozik. A teljesítmény területén az élsportért és az eredményekért felelős, míg a közösség vonatkozásában a sportban rejlő erkölcsi, nevelési, jellem- és közösségfejlesztő lehetőségek kihasználása a cél. Az Egyetem ezen a három területen tudja leginkább az ország és a magyar sport stratégiai céljait, az egészséges, folyamatosan fejlődő társadalmat szolgálni. A nemes küldetés mellett a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem célja az egészség-, teljesítmény- és közösségfejlesztés területén konkrét képzési programok, szakok, termékek és szolgáltatások létrehozása, érintettekhez való eljuttatása és értékesítése.

https://tf.hu/

dHVkb21hbnlvc2lyb2RhQHRmLmh1

facebook instagram twitter

1123 Budapest,
Alkotás u. 42-48.