Nemzetpolitikai Kutatóintézet

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a magyar nemzetpolitika tudományos műhelye. Alapítása óta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának háttérintézményeként működik. Tevékenységi köre három nagyobb csoportra osztható: a tudás megszerzése és összegzése (kutatás, elemzések, háttéranyagok), a tudás megjelenítése (publikációk, rendezvények), valamint a tudás átadása (oktatás). Kiemelt feladatai közé tartozik a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások kezdeményezése és összehangolása, továbbá a megszerzett és összegzett tudás megjelenítése, minél szélesebb körben történő terjesztése. Ennek érdekében folyamatosan kezdeményez, szervez és bonyolít le konferenciákat, szemináriumokat és egyéb – a nemzetpolitika és a kisebbségkutatás témaköreit érintő – rendezvényeket. Mindemellett a hazai és nemzetközi tudományos porondon való részvétel érdekében több saját és szerkesztett kiadványt is megjelentet. 2016-ban Kisebbségi szemle néven önálló, negyedévente megjelenő magyar nyelvű folyóiratot indított, 2017-ben pedig egy saját angol nyelvű évkönyvet Hungarian Journal of Minority Studies címen.

https://bgazrt.hu/nemzetpolitikai-kutatointezet/

bnBraUBiZ2F6cnQuaHU=

MzYxNzU5NjU5MA==

facebook

Programok
,
Gellérthegy utca 30-32